• friluft

  Koffør sitt inne, når alt håp e ute.

  Friluftsskolen kan tilby et lavterskel tilbud som vil bli gitt i Bodøsjøen, Maskinisten og ved naustene til Mørkvedmarka skole ved Soløyvannet. Det har lav egenandel, 1000kr, men det er også mulighet for å ta kontakt direkte med oss for gratisplass.

 • ferie for alle

  Ferie for alle

  Mange barnefamilier i Norge har av ulike årsaker ikke mulighet til å dra på ferie. I følge Bufdir lever 3818 barn i Nordland i familier med vedvarende lavinntekt. Røde Kors tilbyr derfor Ferie for alle – et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier.

 • visma

  Ny App

  Min Skole – Ny app i Visma Flyt Skole

 • VFS

  Foreldreportal

  Visma Flyt Skole er skolens administrasjonsprogram. Der kan foresatte få innblikk i sine barns skolehverdag.

 • voksne for barn

  Organisasjonen Voksne for Barn

  Kjenner du/dere til rådgivningstilbudet?

 • oversikt

  Kjerringøy skole og barnehage.

  Kjerringøy skole og barnehage er organisert som et oppvekstsenter med felles administrasjon. Skolen er bygd i 1961.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole